google920d53ea47196cf6.html

SMITTEVERN

Din trygghet er like viktig som vår trygghet når vi utfører våre oppdrag! Derfor følger vi myndighetenes helsefaglige råd for smittevern mot koronavirus.


Dersom vi mener at jobben kan utføres vil vi følge disse retningslinjene:

  • Vi håndhilser ikke. 

  • Vi har god håndhygiene. Håndvask evt antibac vil benyttes både før og etter oppdraget.   

  • Vi tilstreber å holde minimum 1 meters avstand.

  • Vi benytter overtrekk til sko samt støvmaske der det er påkrevd. 

  • Vi avgrenser arbeidsområdet mest mulig.

Merk at vi for tiden ikke utfører oppdrag der noen har luftveissymptomer (som ikke med stor sannsynlighet kan tilskrives pollenallergi), eller feber, eller er berørt av koronavirus (karantene, isolat eller mistanke om smitte).

Før oppdrag må kunden bekrefte at:

  1. Ingen i husstanden/bedriften har luftveissymptomer (unntatt allergi), eller feber, eller er berørt av koronavirus med karantene, isolat eller mistanke om smitte.

  2. Kunden vil holde pålagt avstand på minst 1 meter, men gjerne mer.

  3. Aggregatrom er ryddet for tilkomst og overflater er desinfisert.

Bestille tekniker i disse tider? se denne siden til huseiernes landsforbund for råd.

Telefon: 952 57 494

Mail: post@rvri.no