google920d53ea47196cf6.html

Balansering av ventilasjonsanlegget

I alle hus der ventilasjonsanlegg er installert, er det planlagt er forhold mellom hvor mye luft som blir tilført huset og hvor mye som blir trekt ut.

Det er meget sjelden at dette forholdet blir kontrollert når anlegget blir installert.

Ta kontakt for innmåling av ditt ventilasjonsanlegg. 

Det er forskejllige krav til boligen din som er bestemt av byggeforskriften.

De to byggeforskriftene som er gjeldende er TEK fra 1997 til 2010 og TEK10 fra 2010 til nå. 
Klikk på bannerne for å få mer informasjon angående ditt hus.

Telefon: 952 57 494

Mail: post@rvri.no