google920d53ea47196cf6.html

Forskrift om hus bygd før 1.Juli 2010

I boliger bygd før tek10 er det ikke spesifikke krav til hvor mye luft som skal inn i hvert rom.

Mange anlegg kommer med en liste over innjustering av ventiler fra leverandør. En slik liste forteller deg hvor mange omdreininger du skal åpne ventilene, dette er en meget unøyaktig metode og blir sjelden rett. 
I mitt eget hus som er bygd etter disse forskriftene var det store avvik. Spesielt på rommene med avsug måtte jeg justere mye. På kjøkkenet var det kun 7 l/s når det etter planen skulle være 14 l/s. 
Jeg bruker et anemometer beregnet for innjustering slik at luftmengden blir helt korrekt.

Her er hva byggeforskriften sier om hus bygd før 2010

§ 8-34 Ventilasjon.

2. ventilasjon i boliger

Bolig skal ha ventilasjon som sikrer et forsvarlig inneklima for personer i boligen. Ventilasjonen skal være tilpasset det enkelte roms funksjon.

Kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk.

Telefon: 952 57 494

Mail: post@rvri.no