google920d53ea47196cf6.html

Forskrift om hus bygd etter 01.Juli 2010 (TEK10)

Denne forskriften har mer konkrete krav enn den foregående forskriften. Her beskrives det spesifikke mengder luft som skal tilføres og trekkes ut av boligen.

De tallene dere ser her er hentet ut fra TEK10. vil dere se hele byggeforskriften så trykk på linken under.

§ 13-2 Tabell 1: Avtrekksvolum i bolig.

 Rom            Grunnventilasjon    Forsert ventilasjon 

Kjøkken        36 m3 /h (10l/s)     108 m3 /h

Bad              54 m 3 /h (15l/s)    108 m3 /h

Toalett          36 m3 /h                36 m3 /h

Vaskerom     36 m3 /h                72 m3 /h

§ 13-2. Ventilasjon i boenhet

(1) Boenhet skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 m3 pr. time pr. m2 gulvareal når rommene eller boenheten er i bruk og minimum 0,7 m3 pr. time pr. m2gulvareal når rommene eller boenheten ikke er i bruk. Dersom ventilasjon styres etter behov slik at luftmengden reduseres i deler av driftstiden må den forseres i andre perioder slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres i den tiden rommene eller boenheten er i bruk.

Dette vil si en stue på 40m2 skal ha 48m3/t (13,3l/s)

 

§ 13-2. Ventilasjon i boenhet

(2) Soverom skal tilføres minimum 26 m3 friskluft pr. time pr. sengeplass når rommet eller boenheten er i bruk.

Så et soverom på 15m2 med 2 sengeplasser skal ha 52m3/t (14,4l/s)

Telefon: 952 57 494

Mail: post@rvri.no